INTERNET DESIGEN EN WEBDESIGN IN BARENDRECHT De laatse jaren is internet steeds meer ingeburgerd in de samenleving. Dit blijkt wel uit het feit dat in 2001 ruim 60% van de Nederlandse bevolking onder de 55 jaar de beschikking had over een computer met internetaansluiting*. Ook binnen het bedrijfsleven speelt internet een grote rol bij de communicatie en de informatievoorziening. Voor het verkrijgen van allerlei soorten informatie worden vaak als eerste verschillende internetsites geraadpleegd. Daarnaast wordt het internet in mindere mate gebruikt als verkoopkanaal. De verwachting is echter dat dit snel zal toenemen. Van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 t/m 54 jaar deed rond de 20% in 2001 reeds aankopen via internet*. Bijna dagelijks veranderen de inzichten over internet en worden cijfers bijgesteld. Over de groeipotentie van internet is men wel duidelijk. Men voorziet een voorlopig aanhoudende groei in zowel het aantal internetgebruikers als het aantal verkopen. Er wordt gesproken over een penetratiegraad van bijna 100%, wat vergelijkbaar is met televisie en telefoon. Dit alles kan bij Igraphix internet design en telemarketing in barendrecht, Rotterdam, Dordrecht, zuid holland. Meer internet design en webdesign
Kijk op www.igraphix.nl
Of kijk op
www.outbound-telemarketing.nl STAPPENPLAN VOOR HET OPZETTEN VAN EEN WEBSITE / INTERNETSITE Voor het ontwikkelen van een functionele en effectieve website dient u een aantal stappen te doorlopen. Hieronder worden enkele stappen summier toegelicht. Stap 1: Marktonderzoek Niet alle ondernemingen hebben baat bij een internetsite. Een internetsite die niet aansluit bij de wensen van de bezoekers gaat aan zijn doel voorbij. Ga daarom eerst te rade bij uw doelgroep en probeer te achterhalen welke mogelijkheden zij verwachten op uw site. Voor het telefonisch laten benaderen van uw doelgroep kunt u een kijkje nemen bij het telemarketing onderdeel van de Igraphix-site. Daarnaast dient u ook uzelf enkele vragen over de opbouw en inhoud van de site te stellen. Indien het een webwinkel betreft is uw assortiment daar dan wel geschikt voor? Standaard artikelen zoals boeken en cd's kunnen makkelijk via het internet aangeboden worden. Kleding wordt echter al een stuk lastiger aangezien de (potentiële) klanten ze niet kunnen passen. Stap 2: Bepaal het doel van de site Er zijn grofweg drie typen internetsites te onderscheiden: de brochure-site, de interactieve site en de webwinkel. Veel ondernemingen beginnen met het registreren van een domeinnaam bijvoorbeeld www.igraphix.nl en starten vervolgens met een brochuresite, die bij succes omgebouwd wordt tot een interactieve site en tenslotte ontwikkeld wordt tot een webwinkel die volledig onderdeel uitmaakt van hun bedrijfsvoering. Uiteraard kunt u ook direct starten met een interactieve site of webwinkel als u denkt dat uw doelgroep daar klaar voor is. Ter informatie worden de drie typen sites hieronder kort besproken. Brochure-site: De brochure-site heeft informeren als belangrijkste doel. De site bestaat uit een paar pagina's met algemene informatie, over wat u doet, met een omschrijving van uw assortiment en hoe men u kan bereiken. Interactieve site: De interactieve site is uitgebreider dan de brochuresite en biedt meer communicatiemogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld een aantal extra nieuwspagina’s bevatten waarop u wetenswaardigheden over uw onderneming plaatst, maar ook nieuws uit uw branche of speciale aanbiedingen. Deze nieuwspagina kunt u combineren met een elektronische nieuwsbrief die u regelmatig via e-mail aan uw klanten stuurt. Ook kunt u een aantal invulformulieren op uw site opnemen, zoals één waarmee potentiële klanten informatie kunnen aanvragen of een vraag kunnen stellen. Of een formulier waarmee bezoekers van uw site zich kunnen aanmelden voor uw elektronische nieuwsbrief. Een interactieve site moet regelmatig worden ververst of aangepast (minimaal één keer per maand). Ook dienen binnengekomen berichten en e-mails snel en adequaat te worden afgehandeld, anders is het met het bezoek aan uw site snel gedaan. Webwinkel: Zoals de naam al zegt worden hier de producten via de site aangeboden. De bezoeker kan ze online bestellen waarna de artikelen thuisbezorgd worden. Belangrijk hierbij is om de betaling goed te regelen aangezien een niet betalende klant veel kosten en ergernis op kan leveren. Een webwinkel hoeft niet gericht te zijn op de particuliere markt maar kan ook uitstekend ingezet worden in de "business to business" omgeving. Door klanten met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord in te laten loggen kunnen de producten ook aangepast worden aan de desbetreffende klant. Denk bijvoorbeeld aan prijzen met verschillende winstpercentages waarbij de klant de voor hem geldende prijs te zien krijgt. Veel is er mogelijk op dit gebied maar het is van groot belang om de via de site binnengekomen orders snel en correct af te handelen. Stap 3: Bouw en implementatie van de site Als het doel en de inhoud van de site bepaald zijn, kan gestart worden met de bouw. Daar de meeste ondernemingen niet over voldoende expertise beschikken om een professionele internetsite te ontwikkelen, is het raadzaam om dit uit te besteden aan bedrijven die wel de benodigde kennis in huis hebben. Igraphix is zo'n bedrijf dat een totaalpakket aanbiedt dat alle zorg op dit gebied uit handen neemt. Dit pakket begint bij het uitwerken van uw primaire wensen en eindigt met een internetsite van hoogwaardige kwaliteit. Voor meer informatie over de internet diensten van Igraphix kunt u de pagina "diensten" raadplegen. Stap 4: Onderhoud en beheer Veel mensen denken dat ze klaar zijn zodra de site geïmplementeerd is. Het tegendeel is echter waar. Een goede site bevat regelmatig nieuwe informatie en geeft een snelle en correcte respons op informatieaanvragen en emails. U verhoogt daarmee de kans dat klanten en bezoekers vaker een bezoek brengen aan uw internetsite. Al deze stappen kan Igraphix internet design en telemarketing in Barendrecht, Rotterdam, Dordrecht, zuid holland. Meer stappenplan internetsite
Kijk op www.igraphix.nl
Of kijk op
www.outbound-telemarketing.nl DIENSTEN OP HET GEBIED VAN INTERNETSITE EN WEBSITE oftewel WEBDESIGN De diensten die Igraphix levert op het gebied van internet design zijn zeer breed. Van het ontwikkelen van een brochure-site tot en met het opzetten van een volledige webwinkel bent u bij ons aan het goede adres. Bijna alle zaken die bij een effectieve internetsite komen kijken kunnen wij voor u regelen. We zullen nu in 't kort enkele zaken bespreken. Website / internetsite design: Wij kunnen de bouw van uw internetsite verzorgen. Dit begint bij het uitwerken van uw primaire wensen en eindigt in een internetsite van hoogwaardige kwaliteit. Zaken als grafisch ontwerp, formulieren, databases en webwinkels zijn Igraphix niet vreemd. Wij kunnen veel van uw wensen op dit gebied verwezenlijken en rusten niet voordat uw site in goede staat op het internet aanwezig is. Electronische nieuwsbrief gekoppeld aan website / internetsite: Ook het ontwerpen en de implementatie van een electronische nieuwsbrief kunnen wij voor u verzorgen. Dit is een brief die per e-mail verzonden wordt aan personen die zich daarop "geabonneerd" hebben. Belangrijk hierbij is dat de "ontvanger" zelf de mogelijkheid heeft om zich voor het ontvangen van de brief aan- en af te melden. Indien deze mogelijkheid niet aanwezig is zal dat grote irritatie wekken bij de desbetreffende ontvanger. Content Managementop uw website / internetsite: Om uw site aantrekkelijk te maken en bezoekers regelmatig te laten terugkeren is het van belang dat uw site regelmatig van nieuwe informatie wordt voorzien. U kunt uiteraard de door u gewenste wijzigingen door ons laten uitvoeren maar het is nog effectiever als u zelf direct de wijzigingen kan aanbrengen. Dit kan door middel van het doorvoeren van content management binnen uw site. U kunt dan zelf via een webinterface de teksten en eventueel foto's invoeren, wijzigen en verwijderen. Domeinregistratie van de domein voor uw website / internetsite: Een goede internetsite heeft altijd een eigen domeinnaam. De domeinnaam is de naam die de bezoeker intikt om bij uw site te komen. Bijvoorbeeld www.igraphix.nl. Voor één site kunnen meerdere domeinnamen geregistreerd worden zodat de site onder meerdere namen te vinden is. Hosting van uw website / internetsite: Naast een domeinnaam heeft een internetsite ook "ruimte" op het internet nodig om de site te kunnen plaatsen. Igraphix kan deze plaats voor u regelen zodat ook uw site via het internet bezocht kan worden. Locatietool op uw website / internetsite: Een duidelijke routebeschrijving mag op geen enkele site ontbreken. Nog professioneler is het om elke bezoeker een op maat gemaakte routebeschrijving aan te bieden. Dit kunnen wij voor u verzorgen door het in uw site implementeren van een "locatietool". U kunt de locatietool uitproberen door op de pagina "vestiging" uw vertrekadres en plaats in te vullen waarna snel een duidelijke route naar Igraphix gegenereerd zal worden. Aanmelden van uw website / internetsite bij zoekmachines: Als uw site eenmaal online is, moet deze ook gevonden kunnen worden. Door het aanmelden bij zoekmachines als www.google.nl en www.ilse.nl komt de naam van uw internetsite naar voren als men zoekt op enkele trefwoorden die in uw pagina zijn opgenomen. Aanmelden kunt u eenvoudig zelf doen door een bezoekje aan de zoekpagina te brengen en uw site aan te melden. Als u hier geen tijd voor heeft of om wat voor reden dan ook dit liever niet zelf uitvoert, kunnen wij het aanmeldproces bij de verschillende zoekmachines voor onze rekening nemen. Bezoekersstatistieken van uw website / internetsite: Om het effect van uw site te kunnen meten is het van belang te weten hoeveel bezoekers uw site heeft en welke pagina's het meest bezocht worden. Dit kan door middel van het genereren van statistieken. Als u bij ons een hostingpakket afsluit krijgt u deze statistieken er gratis bij. Indien u uw site ergens anders heeft ondergebracht waarbij geen statistieken worden aangeboden, kunnen wij uw site aanpassen zodat u alsnog inzicht krijgt in de bezoekersaantallen. Al deze diensten worden u aangeboden door Igraphix internet design en telemarketing in Barendrecht, Rotterdam, Dordrecht, zuid holland. meer over onze internet diensten
Kijk op www.igraphix.nl
Of kijk op
www.outbound-telemarketing.nl TELEMARKETING EN TELEFOON / TELEFONISCHE DIENSTVERLENING DE TELEMARKETING DIENSTEN Telemarketing kan grofweg onderverdeeld worden in twee groepen. Inbound en outbound. Bij inbound liggen de taken op het gebied van het afhandelen van binnenkomende gesprekken. Denk hierbij aan het uitoefenen van een helpdesk alsmede receptionele diensten. Outbound telemarketing is de specialiteit van Igraphix en heeft betrekking op uitgaande gesprekken. Dit omvat onder andere de volgende activiteiten: • telefonische acquisitie • maken van afspraken • telesales • follow-up aan mailing • screenen en updaten van adressenbestanden • verzamelen van data voor klanttevredenheids- en marktonderzoeken Naast de telefonische werkzaamheden kunnen wij ook andere bijkomende zaken voor u uit handen nemen. Denk hierbij aan het versturen van informatie, mailingen en/of offertes en het bevestigen van afspraken, orders en bestellingen. Naast het benaderen van personen en bedrijven voor bedrijven en overheidsinstellingen hebben wij reeds jaren ervaring in het werven van vrijwilligers voor het slagen van de jaarlijkse collecteweek voor een goed doel. Voor alle soorten outbound telemarketing kunt u dus bij Igraphix terecht. Voor al uw klantenwerving via de telefoon moet u zijn bij Igraphix internet design en telemarketing in Barendrecht, Rotterdam, Dordrecht, zuid holland. meer over onze telemarketing diensten
Kijk op www.igraphix.nl
Of kijk op
www.outbound-telemarketing.nl SAMENWERKING IN TELEMARKETING Telemarketing fungeert als verlengstuk van uw onderneming voor het uitvoeren van commerciële telefoongesprekken. Daarom speelt, naast het hebben van kwalitatief goed en ervaren personeel, nauwe samenwerking een belangrijke rol bij het slagen van een "belactie". Door de korte lijnen binnen onze organisatie zijn wij zeer flexibel en kunnen strategiewijzigingen snel worden doorgevoerd. Wij leven ons in binnen uw organisatie en benaderen de klanten vanuit uw positie. Ook tijdens een actie nemen wij regelmatig contact met u op om de voortgang door te spreken, zodat bij lagere resultaten dan verwacht, de strategie in overleg met u kan worden aangepast. Wij wachten niet met het geven van feedback totdat de actie afgerond is maar proberen door tussentijds bijsturen een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Vanzelfsprekend werken wij volledig geautomatiseerd. Voor elke opdracht wordt een voor u op maat gesneden softwarepakket ontwikkeld waardoor er veel mogelijk is op het gebied van bestandsverwerking, verslaglegging, rapportage e.d. De optimale samenwerking op het gebied van telemarketing vindt u bij Igraphix internet design en telemarketing in Barendrecht, Rotterdam, Dordrecht, zuid holland.. meer telefoon en telemarketing informatie
Kijk op www.igraphix.nl
Of kijk op
www.outbound-telemarketing.nl PERSONEEL OP HET GEBIED VAN TELEMARKETING De kwaliteit van de gesprekken speelt bij telemarketing een heel belangrijke rol. Om deze kwaliteit te waarborgen werken wij met een aantal volwassen en gemotiveerde parttimers. Volwassen mensen omdat die hebben leren luisteren en zich kunnen opstellen als gelijkwaardige gesprekpartners. Zij zijn volhardend zonder te irriteren en werken zonder script, maar wel volgens een vast stramien. Op deze wijze weten zij het optimale resultaat uit de gesprekken te halen. Parttimers, om zo de druk van het "moeten" weg te nemen. Bij ons kan men tot op zekere hoogte, op een door hen te bepalen tijdstip, met frisse energie, de werkzaamheden uitvoeren. Als iemand niet lekker in zijn vel zit heeft dit namelijk een directe invloed op de kwaliteit van de gesprekken. De werkzaamheden worden met maximaal twee personen per kamer uitgevoerd. Dit komt een stuk rustiger en persoonlijker over dan bij de grotere bureaus waar vaak tientallen telemarketeers zij aan zij werken. Tot slot zij opgemerkt dat wij werken zonder bonussysteem. Beloningen per afspraak of verkocht product werken vaak averechts. Telemarketeers zijn geneigd om ook onvolledige afspraken te noteren om zo in aanmerking te komen voor de bonus. Bij Igraphix kunt u ervan uitgaan dat de gemaakte afspraken ook echt afspraken zijn van hoogwaardige kwaliteit. Kwalitatief goed telemarketing personeel is in dienst bij Igraphix internet design en telemarketing in Barendrecht, Rotterdam, Dordrecht, zuid holland. meer over de medewerkers van de telemarketing afdeling
Kijk op www.igraphix.nl
Of kijk op
www.outbound-telemarketing.nl PROCEDURE BIJ TELEMARKETING Nagenoeg geen enkele telemarketing actie is hetzelfde. Toch proberen wij nu een korte toelichting te geven op de procedure die bij de meeste acties wordt doorlopen. Intake gesprek: Bij elke actie vindt eerst een gesprek plaats waarin de actie met de opdrachtgever wordt doorgenomen. Ook komen zaken als adresmateriaal, belscript en wensen met betrekking tot de rapportage aan de orde. Op basis van de in dit gesprek verkregen informatie gaan we verder met de volgende stap. Het ontwikkelen van een op maat gesneden belapplicatie. Ontwikkelen van de belapplicatie: Bij deze stap worden al uw wensen met betrekking tot de vraagstelling en rapportage in onze belapplicatie verwerkt. U krijgt een voorbeeldrapportage waarop u correcties kunt aangeven, die wij dan zullen doorvoeren. Inlezen van adresmateriaal: In eerste instantie bent u verantwoordelijk voor het digitaal aanleveren van het adresmateriaal. Indien u hier hulp bij wenst kunnen wij u bijstaan bij het verzamelen hiervan. Vervolgens zullen de adressen in de belapplicatie ingelezen worden waarna met het bellen kan worden gestart. Opstellen belscript: Normaliter werken wij niet met een vast belscript. Een "opgelepeld" verhaal wekt vaak irritaties op bij de gesprekspartner. Wel wordt er een stramien opgesteld waarbinnen het gesprek in grote lijnen dient te verlopen. De telemarketeers gebruiken dit stramien als leidraad binnen hun gesprekken zodat alle belangrijke punten aan de orde komen en het gesprek toch een persoonlijke teint behoudt. Rapportage: Afhankelijk van uw wensen zullen de (positieve) reacties dagelijks of wekelijks gerapporteerd worden. Ook zal er aan het einde van de actie of tussentijds een "totaalrapportage" gemaakt worden waarin alle reacties zijn verwerkt. Zoals op de pagina "samenwerking" reeds is vermeld, zullen wij ook tussentijds contact met u opnemen om de voortgang te bespreken en indien nodig de strategie bij te sturen. Deze procedure wordt door Igraphix internet design en telemarketing in Barendrecht bij elke telemarketing opdracht doorlopen. Wij werken in de regio Barendrecht, Rotterdam, Dordrecht, zuid holland. meer informatie over de procedure, de adressen, het belscript en de rapportage van onze telemarketing activiteiten.
Of kijk op www.outbound-telemarketing.nl IGRAPHIX INTERNET DESIGN EN TELEMARKETING Binnenlandse Baan 98 2991 CA BARENDRECHT
Kijk op www.igraphix.nl
Of kijk op
www.outbound-telemarketing.nl